7 november 2019

Klankbordgroep Volwaardig Leven

De klankbordgroep Volwaardig Leven, met ervaringsdeskundige cliënten, ouders en zorgmedewerkers, ging in november met het ministerie in gesprek over het delen van kennis.

Iedereen die werkt in de gehandicaptenzorg wil passende zorg bieden.
Helaas lukt dat niet altijd.
De zorgvraag van mensen met een beperking verandert snel, de zorg wordt ingewikkelder en cliënten hebben steeds vaker verschillende vragen tegelijk.
Kennis en ervaringen delen kan helpen om betere zorg te bieden.

Hoe voorkomen we dat in de gehandicaptenzorg iedereen zelf een oplossing moet verzinnen voor een probleem, terwijl een collega, een andere ouder of een andere cliënt al lang iets goeds heeft bedacht? Tientallen organisaties ontwikkelen rond deze vraag op verzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) goede voorbeelden. Zij willen hun ervaring graag delen met anderen. Maar hoe doe je dat het best?

De klankbordgroep Volwaardig Leven, met ervaringsdeskundige cliënten, ouders en zorgmedewerkers, ging deze week met het ministerie in gesprek over het delen van kennis. De kernvraag in dit gesprek was: hoe kan kennis die wordt opgedaan in projecten zo goed en nuttig mogelijk worden verspreid? En welke rol kunnen ervaringsdeskundigen hierbij innemen? In het gesprek werden veel verhalen en tips uitgewisseld. Het ministerie gebruikt deze om kennis zo goed mogelijk te verspreiden.

Ook Rick Brink, minister voor gehandicaptenzaken, schoof aan bij de klankbordgroep. Over en weer werden ervaringen gedeeld. Iedereen was het erover eens:
“Als we de kennis van ervaringsdeskundigen bundelen met die van de minister van gehandicaptenzaken en de medewerkers van VWS, kunnen we de gehandicaptenzorg verbeteren.

Klik hier voor meer informatie over Volwaardig Leven.