27 november 2019

Brainstorm bijeenkomst LVB

Donderdag 31 oktober hebben ervaringsdeskundigen van LFB Wolvega en LFB Leeuwarden hun levensverhaal verteld en meegedaan tijdens een brainstormsessie over LVB.

Deze bijeenkomst werd georganiseerd in De Fabriek door de gemeente Leeuwarden.
Naast de LFB waren er verschillende zorginstellingen aanwezig, zoals Talant en de GGZ.
De bijeenkomst werd georganiseerd om Leeuwarden geschikter te maken voor mensen met een beperking.

Samen werd er nagedacht over problemen en werd er gebrainstormd om te kijken hoe we deze problemen zouden kunnen oplossen. Er werden verschillende onderwerpen bedacht door de deelnemers zelf. Je kon bijvoorbeeld brainstormen over toegankelijkheid, wat er al bestaat voor mensen met LVB en over ideeën voor workshops.