25 maart 2023

2e VN-Training bij STERKplaats Assen

Donderdagochtend 23 maart heeft Harro de vernieuwde VN-training gegeven aan de sterk studenten van LFB Assen. Dit was de 2e training die Harro gegeven heeft in Assen. Myriam had een lokaal geregeld waar we konden zitten. We konden gelijk beginnen.

Eerst hebben we een rondje gedaan hoe het met iedereen ging. Daarna hebben we nog even besproken wat we de vorige keer hebben gedaan. Je kon merken dat iedereen het nog wel een beetje wist.

In deze training begonnen de deelnemers eerst met een aantal vragen, deze vragen moest men invullen op papier. Deze vragen gingen we bespreken met de groep. De vragen gingen over het VN-Verdrag, en hoe je hier zelf mee aan de slag kunt gaan en hoe het beter kan, en of je het VN-verdrag ziet in je omgeving.

Daarna kon men vertellen over een aantal regels in het VN-verdrag. Deze regels waren een aantal VN artikelen. Dit ging bijvoorbeeld over: werken, Toegankelijkheid, Gelijke behandeling, recht op vrije tijd zoals bijvoorbeeld sporten bij een vereniging. Iedereen kreeg het woord om zijn of haar antwoorden te presenteren aan de groep. Hier kon de groep weer op elkaar reageren.

Daarna hebben we met elkaar een casus doorgenomen. Harro las de casus voor, de casus ging in dit geval over een brief waarin een indicatie aangevraagd werd. daarna was het de taak aan de groep om te brainstormen over een brief. De brief was te moeilijk geschreven en moest makkelijk gemakt worden. De deelnemers konden van alles roepen, zodat de brief opnieuw maar met eenvoudige taal zonder afkortingen geschreven kon worden. Daarna hebben we de training nog even geëvalueerd. De deelnemers vonden het weer leerzaam, en gaven aan dat ook zij weer bewuster zijn geworden, hoe het tot nu toe gaat in de samenleving, en dat er nog veel gedaan kan worden, om de inclusieve samenleving te vergroten.