Wat doet het Rechtenteam?

Het Rechtenteam geeft presentaties over de rechten van cliënten.
Zij geven voorlichting over welke rechten cliënten hebben.
En wat de grenzen van die rechten zijn.
De presentatie wordt door twee leden van het Rechtenteam samen met een coach verzorgd.

De volgende rechten kunnen in een presentatie aan bod komen:
Het recht op informatie, zeggenschap, geheimhouding, ruimtelijke privacy, vrijheid, goede zorg en het recht op klagen.

Wie zijn het Rechtenteam?
Het Rechtenteam bestaat uit ervaringsdeskundigen.
Zij hebben een opleiding over de rechten van cliënten gevolgd.
De opleiding werd verzorgd door Loes den Dulk van Raad op Maat.

Hoe werkt het Rechtenteam?
Het Rechtenteam valt onder het dienstenaanbod van de LFB.

Hebt u vragen of belangstelling in het Rechtenteam?
Wilt u het Rechtenteam een presentatie laten verzorgen in uw organisatie?
Neem dan contact op met de LFB.

E: info@lfb.nu
T: 030 – 2363761

Het Rechtenteam komt naar je toe!