13 december 2023

3e bijeenkomst ‘Samen bouwen aan Inclusie’ Joure

Op dinsdag 12 december 2023 gingen ervaringsdeskundige Evert Pultrum en Marije Kunst (stagiaire) naar Gemeente De Fryske Marren in Joure. Dit was de derde bijeenkomst van ‘Samen bouwen aan Inclusie’. 

Na een korte voorstelronde werd er teruggeblikt op de afgelopen periode. Wat is er nog gedaan na de laatste vergadering, die plaats vond op dinsdag 24 oktober 2023. 

In die vorige vergadering werd besproken over hoe men mee kon denken over de verbouwing van het gemeentehuis. Er is toen een afspraak gemaakt tussen de ambtenaar en twee ervaringsdeskundigen om samen te kijken naar mogelijke problemen voor toegankelijkheid in het vernieuwde gemeentehuis. Door drie ervaringsdeskundigen en de ambtenaar, werd ook de belangrijkste winkelstraat van Joure, de Midstraat, onderzocht. Ze onderzochten deze straat op hindernissen en ongemakken.

Terugblik

Tijdens de terugblik kwamen ook andere initiatieven ter sprake. Een ervaringsdeskundige gaf door middel van aangeleverde fotomateriaal aan, dat er hinder en ongemak op diverse stoepen waren. 
Dit is uiteindelijk bij de juiste ambtenaar terecht gekomen en die zal hier aan gaan werken. Een ander initiatief is de Fixi-app. Met deze app kun je meldingen maken over hindernissen die je ervaart binnen de gemeente. Hier gaat de gemeente vervolgens serieus naar kijken en het probleem zo snel mogelijk oplossen. Een bijkomend voordeel is dat medewerkers van de gemeente niet meer telkens telefonisch bereikbaar hoeven te zijn. Mochten mensen niet om kunnen gaan met deze app, dan blijft uiteraard telefonisch contact mogelijk.

Verder waren er geen opmerkingen over het verslag. Na deze terugblik gingen de aanwezige ervaringsdeskundigen en ambtenaren in drie groepjes uiteen. Ieder groepje praatte over een ander onderwerp.

Groepjes

Groepje 1 ging over de begroeiing/snoeien en beplanting die voor eventuele problemen zorgen. (Bijvoorbeeld de wortels van bomen en struiken, die tegels van een voetpad omhoog drukken waar vervolgens mensen over kunnen struikelen). Ook werd aangegeven dat er meer nagedacht wordt over planten voor de bijen en een zogenaamde insectenhotel.

Bovendien wordt in de toekomst meer gekeken naar de leeftijd van de boom: Kunnen ze op bepaalde plekken honderd jaar worden? Er wordt dan vooral gekeken naar de ruimte die nodig is voor de wortels, die na jaren flink kunnen groeien. Op deze manier word er gekeken naar welke boom geschikt is voor een locatie. Zodat dit een geschikte locatie is om de boom te planten en verder te laten groeien. Zodat ze minder een obstakel worden voor mensen die gebruik maken van die stoep of  het voetpad. Daarnaast worden hoge heggen bij gevaarlijke en niet goed zichtbare kruispunten aangepakt. Dit kan door middel van een spiegel te plaatsen bij dat kruispunt. Ook kunnen bewoners een advies krijgen tot snoeien van hun heg. Bewoners die niet zelf kunnen snoeien, kunnen eventueel geholpen worden door medewerkers van de gemeente.  

Groepje 2 ging over bruggen smalle fietspaden en andere ongemakken. Te smal is in Sneek de doorgang van Eeltje Halbertsmastraat naar de Suyderseestraat. Maar ook enkele drukke kruispunten met gevaarlijke oversteekmogelijkheden voor fietsers en wandelaars werden benoemd.  
Op deze drukke oversteekmogelijkheden staan slingerhekjes. Dit zijn twee hekjes die schuin tegenover elkaar staan, waardoor er geen rechte doorgang is. Dit is ervoor om te zorgen dat je afremt voor het kruispunt. Deze hekjes worden door de nauwe ingang als hinderlijk ervaren. Deze hekjes zijn bijvoorbeeld te vinden bij het kruispunt in de directe omgeving van recreatiecentrum De Woudfennen in Joure en de weg rondom het meer Scharsterrijn richting Langweer. Aan deze hekjes op dit kruispunt kan iets gedaan worden.  

Maar dit kan niet bij de weg rondom Lege Masterdyk, deze weg loopt te krom. Het is alleen niet mogelijk om deze weg recht te maken, omdat het dan volgens de gemeente gevaarlijk zou worden door automobilisten, dan gaan ze te hard gaan rijden op die weg. De helling voor de ingang van het zalencentrum ’t Haske in Joure is te steil voor rolstoelgebruikers. Dit is nog niet mogelijk om aan te passen. Hierbij is eerst de vraag, hoort het zalencentrum bij de gemeente of is de ondernemer de eigenaar. 

Groepje 3 ging vooral over de vuilnisbakken op de stoep en over hondenpoep/paardenpoep en auto’s die op de stoep geparkeerd zijn. Dit zijn hinderlijk en vervelende obstakels. Mensen die een rolstoel gebruiken ervaren hier veel hinder van. Hier hebben ze vooral gesproken over het idee om ruiters te melden wanneer hun paarden onderweg poepen, om dan in de berm te gaan lopen om zo min mogelijk hinder te geven aan rolstoelgebruikers op de openbare weg.

Tot slot werd er gesproken over dit proefproject en hoe iedereen dit beviel. Door de positieve ervaringen, heeft de gemeente De Fryske Marren besloten dat ze verder gaan met dit proefproject.

Een vierde bijeenkomst werd ook meteen vastgelegd. Op dinsdag 2 april 2024 zal deze plaatsvinden.