6 april 2023

3e en 4e VN-Training bij STERKplaats Assen

Donderdagochtend 30 maart en 6 april heeft Harro de vernieuwde VN-training gegeven aan de STERK-studenten van LFB Assen.

Myriam had een lokaal geregeld waar we konden zitten. Eerst hebben we de tafels goed gezet, daarna konden we beginnen . Eerst hebben we een rondje gedaan hoe het met iedereen ging, men kon ook aangeven wat er de vorige besproken was. Daarna hebben we de regels nog even doorgenomen. Toen dat voor iedereen weer duidelijk was konden we actief aan de slag

30 Maart begonnen we met het lezen van de inleiding hoofdstuk 3. Daarna kon men vertellen wat men had opgeschreven bij bepaalde situaties. Er werden bepaalde situaties beschreven, de deelnemers moest aangeven welk VN-verdrag artikel daar bij hoort. Hierna heeft Harro nog een filmpje laten zien over je rechten en plichten. Wat is daarin het verschil, en wat het te maken heeft met het VN-verdrag.
Na het filmpje hebben we het Rechten en Plichten spel gedaan. Alle deelnemers kon 2 kaartjes pakken, een plicht en een recht. Hierop stond een vraag die de deelnemers konden beantwoorden.

6 April was de 4e training. Nadat we een rondje gedaan hadden, hoe het met iedereen ging,
hebben we dit keer ook weer de regels nog even doorgenomen. Hierna heeft Simmy de inleiding van hoofdstuk 4 voorgelezen. Daarna kon men de opdracht opschrijven. De opdracht ging dit keer over samenwerken. Hoe je dit het beste kan doen, en wat je hier nog in zou willen leren. Nadat de vragen waren ingevuld bespraken we de antwoorden met de groep. Harro stelde per deelnemer ook nog wat verdiepende vragen. De deelnemers stelden elkaar ook vragen.

Hierna liet Harro een filmpje zien over feedback. Harro vertelde daarna ook wat dat te maken heeft met samenwerken. Nadat iedereen dit begreep, heeft iedereen een VN-kaartje gekregen met een vraag hierop, een andere deelnemer moest dan antwoord geven aan diegene die het VN-kaartje voorlas. Op deze manier kreeg iedereen feedback van de ander. Dit hebben we 2 rondes gedaan.

De deelnemers gaven aan dat ze de trainingen weer erg leerzaam vonden. En gaan ervanuit dat ze nog veel meer leren van deze vernieuwde VN-verdrag lesstof.