24 september 2021

Veel overheidswebsites nog steeds niet digitaal toegankelijk

Een jaar geleden is er een wet gekomen die overheidsorganisaties verplicht om websites digitaal toegankelijk te maken. Dit is goed voor de 4,5 miljoen mensen met een beperking en ouderen. Nu een jaar later is slechts 4% van de websites aantoonbaar toegankelijk. Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie vindt dit zeer zorgelijk. Het netwerk stuurt daarom een brief aan de Tweede Kamercommissie Digitale Zaken.


Het GebruikersNetwerk Digitale Inclusie roept via een brief aan de Kamercommissie Digitale Zaken – de politiek op om vaart te zetten in het toegankelijk maken van alle overheidswebsites.
Daarbij geeft het Netwerk ook een aantal aanbevelingen om de huidige problemen op te lossen:

  • Maak het register van toegankelijkheidsverklaringen compleet, doorzoekbaar en filterbaar, zodat toekomstige rapportages een volledig beeld verschaffen van de stand van zaken.
  • Organiseer het toezicht en lever vaker rapportages, zodat actief toezicht gehouden kan worden op de digitale toegankelijkheid van overheidsinstanties op rijks-, provinciaal en lokaal niveau.
  • Organiseer versnelling via leveranciers die digitale producten leveren aan de overheid.
    Zorg dat producenten binnen drie jaar kunnen en moeten aantonen dat hun producten voldoen aan de geldende toegankelijkheidseisen.

Mogelijk en noodzakelijk
Het sneller voor elkaar krijgen van een toegankelijke digitale overheid is volgens het GebruikersNetwerk mogelijk en noodzakelijk voor mensen die bijvoorbeeld een visuele, auditieve, motorische of andere beperking hebben en ouderen.
Digitale inclusie is voor deze mensen extra belangrijk omdat zij anders moeilijker of niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving.
Digitale toegankelijkheid is geen gunst; het is een noodzaak.

Het VN-verdrag Handicap is hier helder over: toegankelijke informatie is een mensenrecht.

GebruikersNetwerk Digitale inclusie
Het Netwerk is een initiatief van Dovenschap, Dwarslaesie Organisatie Nederland, EMB-Nederland, HoorMij∙NVVS, Ieder(in), KansPlus, KBO-PCOB, LFB, MIND, Oogvereniging, Sien en Spierziekten Nederland. Wij streven naar een samenleving waarin digitale informatie, diensten en producten toegankelijk, gebruiksvriendelijk en begrijpelijk zijn voor iedereen. Wij zijn aanjager en gesprekspartner voor overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven. Iedere belangenorganisatie die onze doelen onderschrijft kan zich aansluiten.

Meer informatie klik hier.

BRON: Ieder(in)