14 januari 2019

Discussie over geld – stapeling zorgkosten

De overheid en de gemeenten hebben een discussie over financiering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). En over het abonnementstarief. Klik hier voor meer informatie over het abonnementstarief.

Vanaf 1 januari 2019 verandert de eigen bijdrage voor de gemeentelijke hulp, zorg en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Dat betekent een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per vier weken.
Voorheen werd gekeken naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.

Gevolgen
Deze discussie mag niet tot gevolg hebben dat het zorgaanbod via de gemeenten minder wordt.
Ook moeten de regelingen voor minima gelijk blijven.
Het moet niet zo zijn dat lagere inkomensgroepen opeens meer moeten betalen.
Deze discussie tussen overheid en gemeenten over budgetten mag mensen niet raken.

Meer nodig
Om de stapeling van zorgkosten echt goed aan te pakken is meer nodig dan alleen het abonnementstarief.

Ieder(in) en een aantal andere organisaties hebben een brief aan de Tweede Kamer gestuurd.
Zij vragen om een lagere eigen bijdrage en aanvullende eigen betalingen voor de Wet langdurige zorg. Daarnaast vragen zij aandacht voor het moeilijk op te brengen eigen risico zorgverzekering.
En voor de hoge woon- en leefkosten voor mensen met een beperking of chronische ziekte.
De Tweede Kamer praat komende weken verder over het wetsvoorstel en de stapeling van zorgkosten.

Lees hier de brief.

Bron: Iederin