18 augustus 2020

Actieplan toegankelijk stemmen naar de Kamer

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf, bijvoorbeeld door een lichamelijke of verstandelijke beperking.
Om de toegankelijkheid van verkiezingen voor deze mensen te vergroten en vanzelfsprekender te maken, hebben het ministerie van BZK, het ministerie van VWS, de Kiesraad, de NVVB en de VNG het Actieplan Toegankelijk Stemmen opgesteld.

Veel politieke partijen en (belangen)organisaties waaronder de VGN hebben dit initiatief medeondertekend.
De initiatiefnemers hopen op een stuk minder drempels bij de komende Tweede Kamerverkiezingen.
In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen van maart 2021 moet de toegankelijkheid van stemlokalen verbeteren en de informatie over stemmen voor iedereen begrijpelijk worden.
Ook in partijprogramma’s en campagnes is heldere taal belangrijk.

10 actiepunten, 4 thema’s

Het actieplan omvat 10 actiepunten die zijn geformuleerd aan de hand van 4 thema’s:

• Toegankelijkheid van stemlokalen.
• Begrijpelijke informatie over het stemproces.
• Informeren van stembureauleden.
• Politieke partijen stimuleren hun standpunten begrijpelijk en toegankelijk aan te bieden.

Met de uitvoering van het actieplan werken we samen aan bewustwording en toegankelijke verkiezingen, en daarmee aan de uitvoering van het VN-verdrag Handicap.

Hulp in het stemhokje
De actiepunten in het plan kunnen allemaal zonder wetswijziging worden uitgevoerd.
De VGN pleit ervoor dat toegankelijk stemmen ook wettelijk beter geregeld moet worden.
Zo moet hulp in het stemhokje voor mensen die dat nodig hebben mogelijk gemaakt worden.
Een wetsvoorstel om hiermee te experimenteren is in voorbereiding.

Samenwerking
Bij de uitvoering wordt samengewerkt met belangenorganisaties, ervaringsdeskundigen en politieke partijen.
Zo maakte Koninklijke Visio bijvoorbeeld een filmpje met tips, tricks en aandachtspunten om de visuele toegankelijkheid van de stemlocatie in uw gemeente te verbeteren.

Bron: VGN