11 oktober 2021

Actieplan Toegankelijk Stemmen: voor meer toegankelijke gemeenteraadsverkiezingen in 2022

Voor meer dan 2 miljoen Nederlanders gaat stemmen niet vanzelf.
Dat komt bijvoorbeeld door een lichamelijke of (licht) verstandelijke beperking.
Maar er zijn ook mensen die moeite hebben met lezen.
Om te zorgen dat verschillende groepen kiezers ook bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022 makkelijker kunnen stemmen is een vernieuwd actieplan opgesteld

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezing 2021 is een start gemaakt met de uitvoering van het Actieplan Toegankelijk Stemmen.
Ondanks dat de aandacht voor toegankelijkheid soms op gespannen voet stond met de inzet op het coronaproof organiseren van de verkiezingen, is het belang van toegankelijkheid zeker niet ondergesneeuwd.
Tijdens de Tweede Kamerverkiezing is de fysieke toegankelijkheid van stemlokalen toegenomen en meer bewustwording gecreëerd over toegankelijke verkiezingen.

11 acties
Met 11 acties wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingsverkiezingen samen met overheidsorganisaties en diverse andere partners een vervolg gegeven aan het actieplan.
Er wordt verder gewerkt aan het verbeteren van de toegankelijkheid van stemlokalen.
Bijvoorbeeld door gemeenten te stimuleren gebruik te maken van de checklist toegankelijkheid en door een simulatie van een verkiezingsdag met ervaringsdeskundigen te organiseren.
Ook wordt in de stembureau-instructie voor stembureauleden aandacht aan toegankelijkheid besteed.
Daarnaast komt er aandacht voor meer begrijpelijke informatie over stemmen.
Bijvoorbeeld door voorbeeldbrieven over de verkiezingen in toegankelijke taal beschikbaar te stellen aan gemeenten.

Breed gesteund initiatief
Het Actieplan wordt ondersteund door belangenorganisaties Kennis over Zien, Alzheimer Nederland, Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN), Ieder(in), Landelijke Federatie Belangenverenigingen (LFB), Vereniging voor Instelling voor mensen met een Visuele beperking (VIVIS), Visio, de Oogvereniging, Accessibility, Stichting Lezen en Schrijven, ProDemos en STRAS.

Voor meer informatie klik hier.

Bron: BZK