16 juli 2020

Actualisatie Handreiking bezoek en logeren

Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM leidend in de mogelijkheden van bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg.
Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn.
Bijvoorbeeld in hoe vaak je op bezoek komt of hoe lang een bezoek duurt.

Dit heeft het kabinet besloten door de controlefase per 1 juli in te laten gaan.
De basis van bezoek en logeren ligt dan ook in het opvolgen van de richtlijnen: 1,5 meter afstand, hygiënemaatregelen, bij klachten thuisblijven en drukte vermijden.
Als dit gebeurt zijn er geen aanvullende beperkingen nodig in op bezoek gaan, bezoek ontvangen, gaan logeren bij ouders of bij een zorgorganisatie.
Dit is de situatie als er geen besmettingen op een locatie zijn.
Bovenstaande heeft geleid tot een actualisatie van de handreiking.
Dit terwijl de vorige versie pas kortgeleden verschenen is.
In de vorige versie van de handreiking lag de nadruk op de kwetsbaarheid van mensen en het voorkomen van besmettingen.
Dit vroeg maatwerk op locatieniveau.
Er is nu per 1 juli een nieuw hoofdstuk gestart in de corona-aanpak en gaan we naar ruimte met regels.
Hierdoor ligt de focus van de nieuwe handreiking op het afstand houden en wat te doen als dit niet kan.

Op weg naar een langer termijn beleid
Het is belangrijk om niet alleen te kijken naar wat op korte termijn nodig is maar ook naar de langere termijn.Hierbij speelt niet alleen de vraag hoe te handelen bij een eventuele lokale opleving van de besmettingsgraad, maar ook hoe te anticiperen op een toekomst waarin we leren om te gaan met het coronavirus waar nog geen vaccin voor is.Ook is het belangrijk dat cliënten en/of verwanten meedoen aan het ontwikkelen van een toekomstbestendig beleid en hun perspectief laten horen.
Bijvoorbeeld door het nu al vormgeven van lokale zeggenschap (ter voorbereiding op een eventuele tweede golf).
Het gaat niet alleen om functionele afwegingen maar juist ook over de vraag hoe een gezamenlijk antwoord te vinden op morele en ethische kwesties.

De handreiking ‘Handreiking bezoek gehandicaptenzorg, voor verantwoord bezoek in coronatijd’ is tot stand gekomen in samenspraak met Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, Per Saldo, NVO, NVAVG, VGN tot stand gekomen.

Bron: VGN