31 maart 2020

Advies over ‘Mensen met een arbeidsbeperking en het VN-verdrag’ (eenvoudig uitgelegd)

Een breed advies van het College voor de Rechten van de Mens aan de regering.
Over mensen met een arbeidsbeperking – vanaf dat zij jong zijn – en het VN verdrag handicap.
In begrijpelijke taal.

Zijn de afspraken die de regering maakt goed voor mensen die van jongs af aan een arbeidsbeperking hebben?

Wat is eigenlijk een arbeidsbeperking?

In februari 2020 bracht het College voor de Rechten van de Mens advies uit aan de regering.
In dit document beschrijven we het advies in heldere eenvoudige taal.

Ga naar de website van het College om het document te downloaden.