23 juni 2023

BedrijfsProkkel UWV Leeuwarden

Donderdag 8 juni 2023 was Nassim El Idrissi te gast bij de UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) in Leeuwarden voor een BedrijfsProkkel.

Op de afdeling Bezwaar en Beroep. Nassim (ervaringsdeskundige LFB Wolvega) en Jan (stagiair LFB Wolvega) waren daar te gast. Na een warm welkom, gingen we in gesprek met 3 medewerkers van de afdeling Bezwaar en Beroep. Doormiddel van praatkaartjes werd het gesprek geleid. Na het spel met de praatkaartjes, legde de medewerkers uit wat hun werk inhoud.

De werkzaamheden zijn het beoordelen van bezwaren en beroepen op beslissingen van het UWV. De uitleg was in heel begrijpelijke taal en de medewerkers deden goed hun best om het niet te moeilijk te maken. De medewerkers geven, nadat Nassim de vraag had gesteld over makkelijke taal, gaven de medewerkers aan dat ze er veel aan willen doen om de brieven in gemakkelijke taal te schrijven. Wel geven ze aan dat het soms heel moeilijk was omdat de brieven met beslissingen ook in juridische taal geschreven moeten worden. Als de medewerkers niet de juiste taal gebruiken, kunnen ze te maken krijgen met de rechtbank, iets wat ze proberen te voorkomen.

De medewerkers geven aan dat er al wat veranderd, de nieuwe rechters spreken nu meer uit in gemakkelijke taal, maar ze zeggen wel dat deze verandering nog wel tijd nodig heeft voordat iedereen in gemakkelijke taal schrijft en spreekt. Nassim geeft aan de medewerkers aan dat de LFB heel goed is in het makkelijk maken van moeilijke brieven. De manager van de UWV gaf aan heel blij te zijn dat de LFB dit doet en dat ze zal voorstellen om te kijken voor een samenwerking met de LFB.

Na dit gesprek werden we uitgenodigd voor een goede lunch. Deze lunch was gelijk de afsluiting van de Prokkel. Het was een mooie Prokkel en Nassim heeft veel geleerd. Maar ook de medewerkers van het UWV hebben ook veel geleerd van Nassim als het gaat om makkelijke taal en brieven die veel gemakkelijker geschreven mogen worden.