18 oktober 2019

Begrijpt u alle brieven van de gemeente?

Een goed idee voor heldere taal! Plak een sticker!
50PLUS heeft hiervoor de sticker gebruikt van de LFB – Totaal onbegrijpelijk!

Als de inwoner de brief niet begrijpt kan hij met de sticker aangeven dat hij uitleg wil.
De inwoner plakt de sticker op de brief en stuurt de brief retour.
De gemeente neemt contact op met de inwoner en helpt deze de brief te begrijpen.

[Ruud van Acquoij – Raadslid 50PLUS Eindhoven]