11 december 2019

Belangenbehartigers: positie van mensen met een beperking verslechterd

De positie van mensen met een beperking is niet beter geworden sinds Nederland zich verbond aan het VN-verdrag Handicap.
Dat stelt de Alliantie VN-verdrag in een schaduwrapportage.

Het is de afgelopen drie jaar juist moeilijker geworden om volwaardig mee te doen in de maatschappij.
Volgens de Alliantie stijgt de werkloosheid onder mensen met een beperking en ook hebben meer van hen te maken met armoede.
Er is een tekort aan betaalbare aangepaste woningen en er is een groeiend aantal kinderen dat vanwege hun beperking is uitgesloten van het reguliere schoolsysteem.
In de Alliantie zijn vijf belangenbehartigers verbonden voor mensen met een fysieke, psychische of geestelijke beperking.
De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek.
De bevindingen worden aangeboden aan het VN-mensenrechtencomité in Genève.

Bron: NOS