12 april 2019

Beleidsdag HandicapNL

De LFB en HandicapNL hebben samen een beleidsdag gehad.
Zij praatten met elkaar over onderwerpen als werk, toegankelijkheid en omgaan met elkaar.

11 April hebben we een beleidsdag met HandicapNL gehad.
De beleidsdag werd gehouden in het gemeentehuis in Odijk.
Van elk STERKplaats waren er twee ervaringsdeskundige en een coach. Het ochtendprogramma werd verzorgd door de LFB. De workshops bestonden uit actieve werkvormen om elkaar beter te leren kennen. Het middagprogramma werd verzorgd door de medewerkers van HandicapNL.
De gingen brainstormen in groepjes over verschillende onderwerpen. De onderwerpen waren toegankelijkheid, werk, omgaan met mensen met een beperking en je sterk voelen. Aan het eind van de middag kwam iedereen weer bij elkaar. We hebben in het kort besproken wat voor ideeën uit elk groep voort kwam. Het was een leuke inspirerende dag