16 juni 2021

Beleidsprokkels LFB en gemeenten

Op donderdag 10 juni deden vier ervaringsdeskundigen mee aan verschillende BeleidsProkkels.

Evert Pultrum deed mee aan de BeleidsProkkel van het ministerie Economische Zaken en Klimaat.
We hebben veel gesproken over duurzaamheid. Er werd een presentatie gegeven en we kregen een rondleiding. Aan het eind werden alle deelnemers benoemd tot ambassadeur duurzaamheid. We hebben in de BeleidsProkkel een mooi gesprek kunnen voeren waarin we veel te weten zijn gekomen.

Henk van Dijk en Jeanet Wardenier deden mee aan de BeleidsProkkel van het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid. Voor hun was het belangrijk om te horen van het ministerie hoe zij te werk gaan met het VN-verdrag. Het ministerie heeft ons hierover uitleg gegeven en ervaringsdeskundigen konden vragen stellen. Het was een leerzame bijeenkomst.

Harro zwier deed de BeleidsProkkel samen met wethouder J. de Haas in de gemeente Westerveld.
We hebben gesproken over inclusie. En over goede voorbeelden hoe inclusie zou moeten. Want van goede voorbeelden van verschillende gemeenten, kunnen gemeenten van elkaar leren. Tijdens deze Prokkel kwam onder andere naar voren, dat gemeenten bezig zijn met een Wmo-loket waar ervaringsdeskundigen zitten voor een aantal uren in de week, en burgers met een beperking  geholpen kunnen worden door een ervaringsdeskundige. Zo waren er nog meer positieve  voorbeelden.

Corrie Bentum gaat in augustus nog een Prokkel doen bij de Dierenambulance in Drachten. Het verslag hierover volgt later.