10 mei 2023

Bezoek aan gemeente Heerenveen

Nassim El Idrissi (ervaringsdeskundige in opleiding) en Rietje Oomen (coach) hebben een ontmoeting gehad, op woensdag 19 april 2023, met medewerkster Amanda IJsselmuiden (Sociaal Domein) van de Gemeente Heerenveen. Amanda werkt mee aan de Maatschappelijke ontwikkeling. Dit was op het gemeentehuis in Heerenveen.

Nassim en Rietje gingen in gesprek over ‘meedoen’ in de gemeente Heerenveen waar de LFB aan werkt als belangenvereniging. Nassim vind het “door en voor”, waar de LFB voor staat, belangrijk en hij vind het belangrijk dat ze niet over ons, maar met ons te praten.

Nassim El Idrissi

Nassim woont in Heerenveen en werkt twee dagen bij Alliade en zit in de centrale cliëntenraad van Alliade, waar hij ook woonbegeleiding van krijgt. De andere drie dagen leert en werkt hij bij de LFB in Wolvega.
Nassim zit ik ook in het Rebellenteam van de provincie Friesland, waar hij de toegankelijkheid test van de recreatieparken in Friesland.

Nassim vond het fijn om met Amanda van de gemeente te praten over inclusie (meedoen). Hierdoor kunnen wij, LFB Wolvega, mensen met een verstandelijke beperking meer zichtbaar worden bij bijeenkomsten die gaan over inclusie.
Nassim zou het fijn vinden om mee te kunnen doen in het VN-panel van Heerenveen om zijn doelgroep te vertegenwoordigen als ervaringsdeskundige. Hij wil meer inzicht geven in wat het moeilijk maakt voor mensen met een verstandelijke beperking om mee te doen in de samenleving en waar wij tegen aan lopen.

Nassim wil graag eerst een jaar samen meedraaien met een stagiaire van LFB Wolvega. Dit is belangrijk voor hem omdat hij dan ondersteuning hebt wanneer het hem te snel gaat of als hij dingen niet begrijpt.
Op deze manier kunnen ze goed voorbereiden en kan zij hem altijd nog dingen uitleggen als hij het niet goed begrepen hebt.

Nassim vindt het belangrijk dat iedereen bewust wordt dat wij ook mee willen doen als het gaat om elkaar te ontmoeten.