6 mei 2024

Bezoek gemeente Opsterland

Harro. Kleis en Rietje hadden op 24 april een gesprek met Roos Damstra op het gemeentehuis in Beetsterzwaag. We hebben elkaar eerst voorgesteld en verteld wat voor werk we doen.

Roos Damstra had ook gewerkt met mensen met een verstandelijke. Ze heeft ervaringen die ze mee kan nemen in het inclusie beleid. Roos Damstra heeft de inclusie sinds kort bij haar takenpakket als beleidsadviseur.  De bedoeling van dit gesprek was elkaar leren kennen en elkaars ervaringen delen. Roos Damstra zit nog in de onderzoek face. Dat betekent dat ze eerst gaat kijken wat gaat er allemaal goed in de gemeente Opsterland.

Wij hebben een tip gegeven om ook de belangenverenigingen te betrekken zoals de LFB ook betrokken is in de gemeente Ooststellingwerf. Kleis komt uit de gemeente Opsterland en kan mee praten als burger.  De bedoeling van de inclusie agenda binnen de gemeente is dat alle burgers mee gaan praten over het Gemeentebeleid als het gaat om meedoen.  Kleis vond Roos zeer positief en sympathiek. We hebben voor gesteld om samen te gaan werken als het gaat om het VN-verdrag met de diensten van de LFB. Kleis heeft de wens uitgesproken om op een goede manier samen te gaan werken. Kleis was heel trots dat hij bij de gemeente zijn levensverhaal mocht vertellen. Je bent nooit te oud om mee te doen volgens Kleis.