14 december 2020

Bijeenkomst VN-monitor

Jeanet Wardenier en Henk van Dijk zijn gevraagd om op 1 december 2020 mee te doen met het gesprek VN-Monitor” dit gesprek ging over overzicht en het toezicht te houden over het VN-Verdrag.

Dit project heet  “VN-Monitor” Timo Veltman is projectleider van dit project.
Dit gesprek werd georganiseerd door het college voor de rechten van de mens. Voorzitter Marjolein Swaanenburg leidde het gesprek.  Er is veel samengewerkt met de coalitie voor inclusie. Er werden 3 belangrijke punten genoemd voor de inzet van ervaringsdeskundigheid : transparant,( begrijpelijk en duidelijk)effectief (gunstige uitwerking) en diversiteit (verschillend)

Er werd genoemd dat het ministerie van het VWS meer zou kunnen doen.
De overheid zou goed moeten kijken naar de subsidie voor organisaties van mensen met een beperking. Er is nog te weinig geregeld voor participatie van mensen met een beperking. Mensen met een beperking moeten betrokken worden bij het beleid maken en het uitvoeren daarvan, maar dat gebeurt nu nog weinig of te laat. Jeanet Wardenier, die met Henk van Dijk naar Geneve is geweest benoemt dat de stukken van Geneve vertaald kunnen worden, zodat ze deze kunnen gebruiken voor de VN-Verdrag training. De stukken zijn namelijk nu nog niet in het Nederlands.

Niet veel gemeentes werken nog met een lokale inclusie agenda. Gemeentes moeten meer in gesprek met mensen met een beperking. Er zijn grote verschillen tussen gemeentes. De gemeentes voelen nog geen urgentie. (urgentie is dat het belangrijk is om snel te regelen of uit te voeren) Iemand benoemt dat de inclusie agenda samen met de mensen met een beperking gemaakt en uitgevoerd moet worden. NIET OVER MAAR MET.

De wettelijke verplichting wordt benoemd. Het is een stok achter de deur.
Dit noemen ze een verdragsverplichting (omdat in het verdrag staat dat het moet volgens de wet) en dit staat ook in deze VN- monitor rapport. In de monitor rapport staat ook dat er meer  geld voor lange tijd aanwezig moet zijn voor de belangenorganisaties. Door en Voor mensen met een beperking, zodat er ook iets opgebouwd kan worden waar we bewust van worden dat iedereen mee gaat en kan doen. Een ervaringsdeskundige benoemt dat beleid voor mensen met een beperking vaak op spanning staat met ander beleid. Ook wordt er door een ervaringsdeskundige benoemd dat het soms  onduidelijk is waarom er met ervaringsdeskundigen wordt gepraat, en wat er uiteindelijk met de inbreng wordt gedaan.

Jeanet Wardenier benoemt de ratificatie van het facultatief protocol (omdat landen kunnen kiezen of ze dat willen) dit nog niet gebeurd is. Jeanet Wardenier vraagt hoe het hiermee staat. Het college van de rechten van de mens vindt dit ook belangrijk dat dit ondertekend en geratificeerd wordt. Dit is nog niet gebeurd. Het staat niet in de VN-monitor, maar ze vinden het wel belangrijk. Er is een adviesraad rondom het VN- verdrag. Het college van de mensenrechten hoopt de minister die er over gaat nog te spreken over de VN-monitor.