18 december 2018

Blinde vlek bijeenkomsten ROC Friese Poort

Wouter en Frank hebben vier keer de workshop ‘Hé wat gek, een blinde vlek’ gegeven aan derdejaarsstudenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg van de Friese Poort. Deze zijn gegeven in Leeuwarden (2x), Dokkum en Burgum.

Tijdens deze bijeenkomst werden de studenten geprikkeld om te kijken naar de blinde vlek. Zij kwamen tot de conclusie dat veel dingen (zoals bijvoorbeeld aparte toiletten voor begeleiding en cliënten) als normaal ervaren worden. Het is echter goed om erover na te denken of dit ook echt zo het geval is.

De studenten zagen in dat er veel zaken zijn waarbij de reden waarom zoiets is niet duidelijk is. Zij gaven aan dat zij het een echte eyeopener vonden. Zij vertelden dat zij bewuster gingen kijken naar hoe de zorg geregeld is op hun stage om zo te proberen blinde vlekken te herkennen.