21 september 2021

Boris van der Ham: Kabinet, investeer in de gehandicaptenzorg

Boris van der Ham, voorzitter VGN, roept het kabinet om te investeren in de gehandicaptenzorg.
Echte goede gehandicaptenzorg en participatie voor mensen met een beperking in de samenleving, kost geld en inspanning, zei hij gisteren in het programma WNL op Zondag.

Om goed personeel en de kwaliteit van de gehandicaptenzorg te behouden, pleit hij voor 5 procent salarisverhoging en 50 miljoen euro extra investering voor de zorg aan mensen met verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben.
Dit is de snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg.
Het jaar 2022 dreigt ook financieel een moeilijk jaar te worden voor de gehandicaptenzorg.
De VGN kan niet op een nieuw regeerakkoord wachten en vindt het onwenselijk als het beleid nu een jaar vertraging oploopt.
De VGN staat voor een inclusieve samenleving, zonder kansenongelijkheid en mét onderwijs of onderwijskundige expertise voor iedereen.
Ons uitgangspunt:
Bied mensen die willen werken toegang tot de arbeidsmarkt en motiveer werkgevers om mensen met een beperking aantnemen.
Laat daarbij de samenleving zich concentreren op wat wél kan en bied mensen met een beperking kansen om een leven lang te leren en zich te ontwikkelen.
Om dit te bereiken, is een brede aanpak nodig die de positie van mensen met een beperking in de samenleving verbetert.
Zo moet o.a. de dagbesteding meer in de maatschappij plaatsvinden, het overheidsbeleid eenvoudiger en meer inclusief worden en moet werk altijd lonen.
Ook als je vanwege je beperking niet fulltime kan werken.
De snelst groeiende cliëntengroep in de gehandicaptenzorg bestaat uit cliënten met een verstandelijke beperking die intensieve begeleiding nodig hebben.
Juist voor deze groep schiet de bekostiging al heel lang tekort, waardoor het moeilijk is verantwoorde zorg te leveren.
Er ligt inmiddels een rapport dat is opgesteld in opdracht van het ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport, waaruit blijkt dat er in 2022 al € 50 miljoen moet worden toegevoegd.
Daarnaast moet de benodigde zorg voor deze en andere complexe groepen opnieuw worden omschreven in de zorgprofielen.

Bron: VGN