21 december 2018

Brigitte en Anouk van VWS over Volwaardig Leven

De LFB werkt al heel lang met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).
Nu werken we samen aan het nieuwe programma gehandicaptenzorg ‘Volwaardig Leven’.
Danny en Tim interviewen Brigitte en Anouk van VWS.

Waarom noemen jullie het programma: volwaardig leven?

Voor ons betekent volwaardig leven een goed leven voor iedereen.
Een leven zoals je zelf wilt en met dezelfde mogelijkheden als andere mensen.
Daarom hebben we het programma ook zo genoemd.

Jullie hebben ons gevraagd om het het programma te vereenvoudigen.
Door een makkelijke leesbare versie te maken en door te vloggen.
Waarom vinden jullie het belangrijk dat dit gebeurt?

Daarvoor hebben we verschillenden redenen.
We vinden het belangrijk dat ook mensen met een beperking zoveel mogelijk begrijpen van wat wij willen met het programma.
Daarom is het belangrijk dat het in begrijpelijke taal is.
De taal die wij af en toe moeten gebruiken om brieven te sturen naar de Tweede Kamer is niet zo begrijpelijk.

We vonden het belangrijk dat we een goede versie van het programma hadden die iedereen kan lezen.
We willen zoveel mogelijk mensen uitnodigen om met ons mee te doen en mee te denken.
En om tips te geven.
Maar dat kan alleen als je ook in begrijpelijke taal met elkaar kan praten.
Er zijn ook mensen die het lastig vinden om hele stukken te lezen.
Daarom zijn de vlogs belangrijk.
Daarin wordt op een andere manier verteld waarover het programma gaat.
Dus we hebben een combinatie van vlogs en een programma in begrijpelijk taal en beeld.

Nu is de brochure er en zijn er twee vlogs. Wat vinden jullie ervan? En wat zijn de reacties?

Op de brochure horen we veel positieve reacties.
Ook van mensen die een hoge opleiding hebben gehad.
De reacties die we horen zijn: “De vertaalde versie is helemaal perfect voor mij.”
“Het vat heel goed samen wat in het programma staat.”
“Zeer goed te lezen”. “Goed begrijpelijk”.

Ook de reacties op de vlogs zijn heel erg positief.
We hebben daarom een van de vlogs die jullie gemaakt hebben bij de lancering van het programma getoond.
We zijn daar zeer tevreden over.
Van collega’s horen we dat ze de vlogs erg leuk vinden.

Wat vinden jullie nu van de samenwerking met ons?

De samenwerking met jullie vinden we erg leuk.
Zoals toen we het overleg hadden met elkaar.
Dat vonden we inspirerend en erg leuk.
Het viel ons op dat jullie elkaar ook de ruimte geven om dingen te vertellen.
En als iemand aan het woord is dan ook te luisteren.
Daar kunnen wij nog wat van leren.
Wat wij ook nog kunnen leren is dat wij wat rustiger aan moeten doen.
We hebben vaak deadlines en dan met alles heel erg gehaast.
Hoe haastiger we werken hoe minder we met jullie kunnen samenwerken.
Dus dat leert ons ook iets.

Wat zijn jullie wensen voor het nieuwe jaar?

Brigitte

“Ik hoop dat we hele leuke dingen kunnen gaan doen met het programma ‘Volwaardig Leven’.
Dat we ook heel fijn met jullie kunnen blijven samenwerken.
In het programma hebben we al onze ideeën opgeschreven.
Dat was best wel ingewikkeld.
Om de ideeën uit te voeren die we hebben bedacht, dat wordt nog wel een uitdaging.
Dus het wordt komend jaar best wel hard werken.
Maar we hebben wel veel zin om dat te gaan doen.”

“Ik heb twee zonen.
De één is 16 en de ander is 18.
Ik hoop dat ze komende jaar niet in de sloot rijden als ze terug komen van een feestje.
Ik hoop dat iedereen in mijn gezin en de mensen om mij heen waar ik van hou gezond blijven.
Dat mijn zoon zijn eindexamen haalt.
Voor de rest ben ik tevreden hoe het nu gaat.”

Anouk

“Ik wens dat ik voor het komend jaar een goede bijdrage kan leveren aan het programma ‘Volwaardig Leven’.
Ik vind het een leuk programma om voor te werken.
En heel belangrijk dat we er als ministerie aandacht aan besteden.
Ik vind de inzet van ervaringsdeskundigen erg belangrijk.
Ik hoop ook dat we ervaringsdeskundigen nog meer kunnen inzetten.
Dat we zoveel mogelijk kunnen leren van verschillende doelgroepen van ons programma.
En dat we samen met hen kunnen optrekken om goede dingen neer te zetten.
Dingen die ook echt van betekenis kunnen zijn voor mensen met een beperking.”

“Ik heb een dochtertje van twee.
Ik hoop dat ze nog steeds een blij ei blijft zoals ze dat nu is.
Echt een lachebekje altijd lachen.
Verder hoop ik dat we met zijn drieën ook gezond en gelukkig blijven.
En dat er mooie dingen in het vooruitzicht komen.”