29 mei 2019

Burgerparticipatie; we hebben elkaar nodig

Woensdag 22 mei zijn we bij een bijeenkomst geweest van Zorgbelang Fryslân. De bijeenkomst ging over de vraag ‘Hoe krijgen we een wederkerige relatie tussen inwoners en gemeenten?’.

Dit was de derde bijeenkomst, maar helaas waren er geen mensen van de gemeente aanwezig, maar er waren wel mensen vanuit adviesraden sociaal domein.
Doordat we met een kleine groep waren werden de workshops in één groep gehouden.  Eerst was er een presentatie over het VN-verdrag. Er werd verteld over waarom het VN-verdrag belangrijk is, wat er in het VN-verdrag staat en voorbeelden van gemeenten die goed op weg zijn met het VN-verdrag. Daarna hadden we een korte pauze.

Na de pauze hebben Harro en Wouter een workshop gehouden ‘Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan?’. De workshop ging over de moeilijke taal die de gemeente gebruikt en hoe ze die makkelijker kunnen maken. Een paar mensen trokken moeilijke woorden uit een hoed. Zij moesten deze woorden in makkelijke taal omschrijven zonder het woord te noemen. De anderen moesten dit woord dan raden. Dit was nog niet zo makkelijk.

Tenslotte sloten we af met een sprookje van Herma Kooke. Hierin werden elementen van de echte wereld verwerkt in een sprookje. De groep werd in drie kleinere groepjes verdeeld die elk ‘Het sprookje van KansPlus’ een gelukkig einde mocht geven. Ieder groepje presenteerde zijn einde aan de rest.