1 april 2020

Burgerplatform Weststellingwerf

Theo Regterschot doet al een aantal jaren mee aan het burgerplatform Weststellingwerf  met hulp van de LFB. De leden van het burgerplatform zijn allemaal vrijwilligers.
Bij het burgerplatform houden ze zich bezig met de voorzieningen voor mensen met een  beperking.

Ze geven advies aan de gemeente. Ze geven advies over welke voorzieningen echt nodig zijn, en dat mensen met een beperking hulp krijgen als ze die echt nodig hebben.

Theo praat hierover mee. Theo krijgt de agenda die word besproken tijdens de vergadering. Deze agenda wordt keurig op tijd doorgestuurd, zodat Theo deze goed kan voorbereiden met de achterban. Ik bereid mij samen met een coach van de LFB voor op de vergadering. Die Coach gaat dan ook mee naar de vergadering van het burgerplatform. Theo wil graag dat er naar hem geluisterd word en dat hij serieus genomen wordt, ook al heeft Theo soms meer tijd nodig dan anderen leden.

Theo vindt het belangrijk dat als hij wat inbrengt, dat het ook gewaardeerd word.  En dat er ook echt iets mee gedaan wordt. Omdat hij dit weer bespreekt met zijn achterban zoals , zoals de bewoners en cliëntenraden van zorginstellingen vanuit de gemeente Weststellingwerf.

We hebben in de vergadering van 19 februari als LFB een presentatie gegeven over de werkzaamheden die de LFB voor de gemeente Weststellingwerf doet. Zoals bijvoorbeeld  Wouter Ykema met zijn coach vanuit de LFB werkt op het WMO platvorm Weststellingwerf.

Theo hoopt dat hij veel kunnen gaan betekenen voor onze achterban in Weststellingwerf en dat onze stem gehoord wordt. Samen Sta Je sterk.