15 augustus 2019

Cliëntvriendelijk ondersteuningsplan – verhalen uit de praktijk

Hoe ziet een cliëntvriendelijk ondersteuningsplan er in de praktijk uit?
Hoe kom je tot een cliëntvriendelijke aanpak van het ondersteuningsplan?
Hierover zijn ervaringen opgehaald bij cliënten, familieleden en zorgverleners van zes zorginstellingen.
LFB, LSR, KansPlus en Ieder(in) deden dit samen voor het programma ‘Samen sterk voor kwaliteit’.

In zes brochures staan de goede voorbeelden (best practices) beschreven.
Je kunt ze hieronder downloaden.

Het project Cliëntvriendelijk Ondersteuningsplan is in de periode 2017-2019 uitgevoerd door LFB, KansPlus, LSR en Ieder(In) in het kader van de Kwaliteitsagenda Gehandicaptenzorg ‘Samen Sterk voor Kwaliteit’.
Dit is een samenwerking van Ieder(In), KansPlus, LFB, LSR, MEE NL, NVAVG, VGN, V&VN, ZIN, IGJ en het ministerie van VWS