4 april 2024

COC Community Day

Zaterdag 23 maart is Dirk Nijveen van Sterkplaats Assen naar de Community Day van het COC geweest.
Dirk ging daar naartoe als ambassadeur van Zonder Stempel.

Zonder Stempel is een gezamenlijk project van het COC, Vilans en de LFB.
Samen komen we op voor de LHBTIQ+ groep met een lvb.

Samen met collega ambassadeur Rick ging Dirk afgelopen zaterdag 23 maart naar Utrecht om een leuke leerzame dag van het COC bij te wonen.

Zij sloten zich aan bij verschillende thema’s die werden besproken. Voor de lunch ging het over het thema zelfmoordgedachte. En na de lunch werd het thema gezondheid op maat besproken.

Dirk heeft nog veel bruikbare informatie meegenomen over gezondheid op maat dat te maken heeft met de doelgroep LHBTIQ+. Dit kan Dirk als ambassadeur van Zonder Stempel weer inzetten in zijn werk op de Sterkplaats.

Klik hier voor meer informatie over zonder stempel