23 maart 2021

Als vrijwilliger meewerken op stembureau

LFB ervaringsdeskundige Danny Verstallen is een van de vrijwilligers die vorige week woensdag hielpen op een stembureau in de Oost Achterhoek.
Danny was ingedeeld op het stembureau in de Wamelinkhof in Winterswijk.

Winterswijk –  De cliënten van zorgorganisatie Estinea hebben en (licht) verstandelijke beperking,  maar draaien volop mee in de stembureaus. Het is een initiatief van de landelijke stichting Prokkel die ontmoetingen tussen mensen met en mensen zonder verstandelijke beperking  stimuleert, de zogenaamde  ’prokkels’ oftewel prikkelende  ontmoetingen.  Volgens Tjerk Nijhuis van Estinea en begeleider van Danny,  is er bij mensen met een verstandelijke beperking veel behoefte aan deze ontmoetingen om te kijken hoe de maatschappij in elkaar zit, maar ook om kennis te maken met allerlei beroepen.  “Danny kwam bij mij met het verzoek van de stichting Prokkel en ik was meteen enthousiast over het idee van vrijwilligers op stembureaus.“

Stemprocedure begrijpelijk
“Ik vind het belangrijk dat mensen met een verstandelijke beperking ook deel kunnen nemen aan de samenleving en meewerken op een stembureau is hier een mooi voorbeeld van. Tegelijkertijd kan ik ervaren of de stemprocedure begrijpelijk is voor mensen met een beperking en dat is niet altijd het geval,” merkt Danny op. “Eventuele feedback kunnen we dan delen met de gemeente.” Op die manier hopen ze dat er ook meer aandacht is voor mensen die hulp nodig hebben in het stemhokje, want iemand helpen in het hokje mag nu niet volgens de wet.

Film voor doelgroep
Voor Danny levert het stemmen geen problemen op, dat blijkt wel uit het feit dat hij zelfs een workshop heeft gegeven daarover. “Dat ging uit van ProDemos uit Den Haag, een organisatie die zich bezighoudt met alles wat met democratie te maken heeft.  Vanuit mijn werk bij de Landelijke Federatie Belangenbehartiging (LFB), een belangenorganisatie dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking, hebben we een film gemaakt voor de doelgroep met uitleg over de werkwijze van het stemmen, hoe een stembiljet eruitziet en hoe je een geldige stem uitbrengt.”

Voordat Danny als vrijwilliger aan de slag kon, moest hij wel, evenals alle stembureauleden, een cursus volgen maar dat leverde voor hem geen problemen op.

Volwaardige stembureauleden
Danny heeft het werken op het stembureau als heel leuk ervaren:  “Ik heb mensen ontvangen, gewezen op het desinfecteren van de handen en de looproute aangegeven en ik heb bijgehouden hoeveel mensen kwamen stemmen. ‘s Avonds was ik weer om negen uur aanwezig om te helpen bij het tellen van de stemmen. Volgens Tjerk waren Danny en hij volwaardige stembureauleden. “We deden hetzelfde als de mensen die hier al jaren zitten.”

Naast zijn werk bij de LFB werkt Danny samen met Tjerk voor de redactie van Estinea. “We schrijven artikelen in het magazine voor cliënten, maar we controleren ook brieven die naar cliënten gaan op begrijpelijke taal, zodat de inhoud voor hen duidelijk is.”

Door Lineke Voltman Achterhoeks Nieuws