4 maart 2020

College adviseert regering: laat zien hoe nieuwe arbeidswetgeving aansluit op VN-verdrag Handicap

Het College voor de Rechten van de Mens komt met een checklist om wetgeving rondom arbeidsparticipatie beter aan te laten sluiten op het VN-verdrag Handicap.
Het advies met checklist is gericht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Het College voor de Rechten van de Mens is sinds 2016 toezichthouder op de uitvoering van het VN-verdrag Handicap in Nederland.
Het College heeft van jongeren en mensen die al sinds jonge leeftijd een arbeidsbeperking hebben veel signalen gekregen over stage, wonen, inkomen en werken.

Bron: Iederin