26 oktober 2023

Conferentie planbureau Fryslân

Op donderdag 28 september 2023 organiseerde Planbureau Fryslân een grote bijeenkomst in Stadsschouwburg De Harmonie in Leeuwarden. Namens Stichting Inclusief Bewegen waren Nico Smit en Henk van Rijen aanwezig.

Namens LFB Wolvega waren Harro Zwier, Evert Pultrum en Danielle van der Meer aanwezig. Wat is Planbureau Fryslân? Planbureau Fryslân is een organisatie met diverse panels. Een panel is een groep mensen uit de samenleving vanuit de provincie Fryslân. Men is vier jaar lang bezig geweest met het onderwerp: ‘’Naar een inclusieve samenleving in 2040’’. Hoe kunnen de inwoners van provincie Fryslân nog meer samenleven en rekening houden met elkaar?
Planbureau Fryslân heeft hiervoor onder andere onderzoek gedaan naar ouderen die te maken hebben en/of krijgen met armoede en eenzaamheid.

Met name bij het onderwerp eenzaamheid werd uitgebreid stil gestaan. Het waren niet alleen ouderen die te maken krijgen met dit onderwerp. Ook jongeren gaven aan dat ze hiermee te maken krijgen. Vanuit het publiek ontstond dan ook een levendige discussie met de aanwezige gasten op het podium. Er werden ook diverse ideeën aangedragen om de eenzaamheid te verkleinen. De mensen die contact zoeken, kregen de nodige handvaten aangereikt van zowel publiek als de gasten.

Het onderwerp eenzaamheid leefde dus erg onder de aanwezigen. Andere onderwerpen kwamen door tijdgebrek niet meer aan de orde. Zowel tijdens de pauze als ook na afloop tijdens de ‘afsluitborrel’, gingen mensen met elkaar in gesprek of leerden mensen elkaar nog beter kennen. Waardevolle ontmoetingen zorgen ervoor dat inwoners uit provincie Fryslan elkaar beter leren kennen.

Wil je de resultaten van het onderzoek ‘Naar een Inclusieve samenleving in 2040’ lezen?
Klik dan hier op de Link