23 juni 2023

Congres: Focus op Onderzoek

Donderdag 15 juni vond in de Eenhoorn in Amersfoort de achtste editie van het congres ‘Focus op onderzoek’ plaats, onder het motto: ‘Samen impact realiseren’.

LFB ervaringsdeskundigen Eelco, Ellis, Tim en coach Simone waren aanwezig bij het congres.

Ochtend
’s Ochtends was een plenair programma. 
Ervaringsdeskundigen Anneke, Kim, Eelco, Ellis en onderzoekster Petri hadden op het podium een gesprek. Over hoe resultaten uit onderzoek kunnen zorgen voor een verbetering in het dagelijks leven. Maar ook over de toegevoegde waarde van een rol als co-onderzoeker, én over de uitdagingen ervan.
Ze hadden het over verschillende dingen:

  • Hoe doe je onderzoek samen met een ervaringsdeskundige?
  • Als je een onderzoek wilt doen betrek vanaf het begin al ervaringsdeskundige bij het onderzoekproject.
  • Mensen met een beperking kunnen zelf vertellen wat mensen met een beperking ervaren.
    Ook kan rekening gehouden worden met alle mensen met een beperking. 

Eelco is betrokken bij een onderzoek naar Eenzaamheid naar mensen met een verstandelijke beperking.

Middag
In de middag waren verschillende sessies te volgen.
De sessies liepen uiteen van mini-symposia tot aan workshops, presentaties, out-of-the-box sessies en posterpresentaties.

LFB ervaringsdeskundige Mireille gaf een presentatie vanuit haar rol als co-onderzoeker.
Dat deed zij samen met een collega onderzoeker, over de resultaten van LFB Naar de Top. Wat hebben ervaringsdeskundigen geleerd? En wat heeft het ze gebracht?
Mireille en haar collega hebben samen onderzoek gedaan vanuit de Academische Werkplaats Leven met een Verstandelijke Beperking (AWVB).
Mireille vertelde over haar rol in alle faces van onderzoek doen.