25 november 2020

Conny Kooijman benoemd tot Erelid Vereniging LFB

Conny Kooijman, mede-oprichter en oud-directeur van vereniging LFB is op zaterdag 21 november door de ledenraad van de LFB benoemd tot Erelid. De benoeming werd ingeleid met een mooie toespraak van Inge van Dijk, voorzitter van de Raad van Toezicht van de LFB.

“Conny heeft zich de afgelopen 25 jaar met hart en ziel ingezet voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking.
Al voor de oprichting van vereniging LFB was Conny actief als belangenbehartiger voor mensen met een verstandelijke beperking.
Eerst vanuit de Vereniging voor ouders van mensen met een verstandelijke beperking (VOGG). En later met ondersteuning van de Federatie van Ouderverenigingen (FvO).
Conny heeft zich vanaf de oprichting van de LFB op een bijzondere wijze, onuitputtelijk ingezet om de positie van mensen met een verstandelijke beperking te verbeteren.
Dit vanuit een enorme betrokkenheid en een persoonlijke missie. Eerst als beleidsmedewerker en tenslotte als directeur.
Daar zijn wij Conny zeer dankbaar voor.”

Conny neemt per 1 januari 2021 afscheid als werknemer van de LFB.
Op 15 december wordt hier tijdens het mini-symposium van de LFB: ‘Met hart en ziel’, uitgebreid aandacht aan besteed.

Het minisymposium is te volgen via een livestream.
Wilt u de link hiervoor ontvangen?
Stuur dan een mail naar info@lfb.nu