24 januari 2020

Interview Conny Kooijman

Directeur van de LFB Conny Kooijman is geïnterviewd tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst van de Koepelorganisaties Ieder(in), MIND en Patiëntenfederatie.
Conny: “Er zijn drie ervaringsdeskundigen geïnterviewd. Ons drieën werd gevraagd om antwoord te geven op de toespraak van Jet Bussemaker.”

Conny vertelt: “Jet Bussemaker is nu voorzitter van Raad van Volksgezondheid. Maar in het verleden was zij staatssecretaris van VWS.
Vóór 2012. Ik ben kort genoemd over mijn vertrek bij Ieder(in) wegens pensioengerechtigde leeftijd.
Als antwoord gaf ik mijn bezorgdheid over de bezuinigingen op de gezondheidszorg. En over veel verwarde personen die niet meer in de GGZ kunnen.
Ook heb ik gezegd dat ‘ervaringsdeskundigheid’ een beroep is en gewoon volwaardig beloond moet worden. Dat mensen ons kunnen inhuren en dat het goedkoper is dan een adviesbureau.
Ik kreeg een groot applaus.”