1 februari 2019

Dagbesteding VG vanuit Wmo, hoe zit dat ook alweer?

Henk, Jeanet, Harro en Rietje zijn vorig jaar naar het provinciehuis in Assen geweest voor het minisymposium Meedoen? Met uw steun!

Het symposium stond in het teken van de presentatie van het rapport naar dagbesteding voor mensen met verstandelijke beperking, gefinancierd vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Dit onderzoek is in 2017 en in de eerste helft van 2018 uitgevoerd in een drietal Drentse gemeenten. Het is een co-productie tussen de belangenorganisaties KansPlus/Sien en Zorgbelang Drenthe.

Voor meer informatie hier over en voor het rapport ‘dagbesteding VG sinds de invoering van de Wmo in 2015’, klik hier.