29 januari 2024

Daniëlle krijgt prijs van ‘Prachtige Poortenaar’

Donderdag 17 januari werd ervaringsdeskundige Daniëlle Amelsbeek bekroond met de prijs van ‘Prachtige Poortenaar’ van het jaar 2023. Samen met andere geweldige mensen die ook in Almere Poort wonen. Deze prijs is bedoeld voor mensen die in het jaar iets geweldigs hebben gedaan voor de wijk of in Daniëlles geval de stad.

Dit is een verhaal van Daniëlle Amelsbeek, van LFB Scholing & Training.

Bij de uitreiking van de prijs op 17 januari waren al meerdere mensen omgeroepen.
En toen geheel onverwachts werd mijn naam opgenoemd.
Een beetje onwennig stond ik op en liep ik naar het podium.

Mijn sportschoolinstructrice had me aangedragen vanwege mijn werk op het inclusieve stembureau.
En voor het werk wat ik had gedaan aan de Steffie Stickers.  
Beiden heb ik gedaan in de hoedanigheid van ervaringsdeskundige.

Daarom draag ik deze prijs ook op aan al die organisaties die zoveel geloof in mij hebben getoond iedere dag.