30 september 2020

De Troonrede 2020 over de zorg

Elk jaar op Prinsjesdag leest koning Willem-Alexander de Troonrede voor. Hij vertelt dan wat de plannen van de regering voor het komende jaar zijn. Bijvoorbeeld of er meer geld naar de zorg gaat.

Corona
Uiteraard werd er dit jaar tijdens de troonrede ook aandacht besteed aan corona.
De koning bedankte al het zorgpersoneel voor hun harde werk.
Ook betuigde hij zijn medeleven aan mensen die tijdens corona een dierbare hebben verloren.
“Corona raakt ons allemaal, mensen met een beperking vaak nog harder dan anderen.”

Andere belangrijke punten
Verder komt er extra geld voor sociale werkvoorzieningen.
Dit zijn werkplekken waar mensen werk kunnen doen wat bij hen past.
Ook wordt de huurprijs van een huis verlaagd zodat mensen die een lager inkomen hebben makkelijker aan een huis kunnen komen.

De zorg
De zorg in Nederland is al goed geregeld maar het kan nog beter.
Door de corona crisis hebben mensen in de zorg heel hard moeten werken.
Dit kan niet altijd zo blijven, daarom moet er gekeken worden naar oplossingen.
Bijvoorbeeld meer zorg op afstand.
Ook is het belangrijk dat er meer mensen in de zorg gaan werken.

Meer informatie?
Wil je meer informatie over de nieuwe plannen van het kabinet?
Kijk dan op de website van de Rijksoverheid.
Je kunt hier van verschillende onderwerpen bekijken wat de plannen zijn.
Bijvoorbeeld over werk & inkomen of de zorg.
Ook zijn er uitleg-videos te zien.

Kijk hier.