9 oktober 2018

Dialoog LFB-Zorg Verandert met studenten van Scalda

Het afgelopen jaar zijn er diverse dialogen georganiseerd door STERKplaats LFB Goes.
Samen met studenten van Scalda, een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en volwasseneneducatie in Zeeland. 

Bekijk de vlog over deze dialogen: