13 december 2023

Project Technologiescouts

Op 12 december zijn Sebastiaan Fokke en Harro Zwier vanuit het project Technologie scouts naar ‘s-Hertogenbosch geweest. Er was een bijeenkomst georganiseerd door Movisie. Bij Avans Hogeschool in ‘s- Hertogenbosch. Verschillende beleidsmedewerkers & medewerkers uit de zorg konden met elkaar in gesprek.

Er waren veel beleidsmakers aanwezig. Waaronder bijvoorbeeld vanuit VWS en VNG.
Namens de LFB hebben wij onze ervaringen kunnen delen met deze beleidsmakers.

Movisie had deze bijeenkomst leuk georganiseerd. Je ging met elkaar praten over technologie. Dit deden we op verschillende manieren.
Als eerste moesten we aangeven over welke onderwerpen we wilden praten. Deze onderwerpen werden verdeeld in vier verschillende vakken. Per vak werd er een gespreksleider gekozen.  We kregen een half uur om te praten. Ons onderwerp was hoe kan de burger (ook burgers met een beperking) meer gebruik kunnen maken van technologie als hij of zij dit wil.

Er kwam tijdens het gesprek wel naar voren dat het soms lastig is om een product goed uit te leggen. Omdat de handleidingen soms erg lang en lastig zijn om die goed te begrijpen. Mensen met een beperking haken daarom vaak af. Men is dan niet meer gemotiveerd. En gaan er daarna niet meer in verdiepen. Na een kleine pauze gingen we naar gespreksronde 2. Nu moesten we goed naar onze organisaties kijken. We kregen de opdracht: “wat gaat er niet goed in jouw organisatie als het gaat om het toepassen van technologie?”, daarna kregen we de vraag “wat ga je nu niet meer doen.?” Door deze vragen ga je toch anders denken, en kan het dus soms een beetje confronterend maar ook verhelderend zijn.

Hierdoor leer je je jouw organisatie nog beter kennen, en je leert hoe je dingen kan doen en welke dingen je beter kunt laten. waardoor je jezelf en de organisatie kan verbeteren als het gaat om de inzet van technologie. Bij de laatste ronde konden we een to-do lijst maken waar we aan willen werken.  

Hierna was de lunch. Tijdens de lunch hebben we nog even nagepraat met een aantal van de deelnemers. Na de lunch kon iedereen nog wat informatie meenemen van Movisie. Het was een leuke en gezellige en leerzame bijeenkomst. Nu we naar een aantal van dit soort bijeenkomsten zijn geweest en vanuit onze rol in het project valt het ons wel op dat we nog niet zo vaak ervaringsdeskundigen en ontwikkelaars zien. Dit hebben we ook terug gegeven, we denken namelijk wel dat het belangrijk is dat ook deze partijen betrokken worden bij deze gesprekken. 19 februari wordt er door Movisie een vervolgbijeenkomst georganiseerd.