16 september 2022

Digitale bijeenkomst Wet zorg en dwang – 6 oktober

Op donderdag 6 oktober 2022 om 19.30 uur is er een digitale informatiebijeenkomst voor mensen met een verstandelijke beperking.
Het LSR, KansPlus, Ieder(in), LFB, Per Saldo en Alzheimer Nederland organiseren deze bijeenkomst.
We willen je graag uitnodigen!

We willen je graag uitnodigen voor een bijeenkomst over de Wet zorg en dwang.
Deze wet gaat over onvrijwillige zorg.
Wat is dat?
We geven een voorbeeld:

Onvrijwillige zorg is zorg waar jij het niet mee eens bent.
Wanneer je bijvoorbeeld begeleid woont en je om 22.00 uur thuis moet zijn terwijl je dat niet wil.
Zo’n regel voor jou bepalen mag niet zomaar.
Onvrijwillige zorg mag alleen worden gedaan als het echt niet anders kan.
Met een moeilijk woord noemen we dat ook wel het ‘Nee, tenzij principe’.

Wat gaan we doen tijdens de bijeenkomst?
In begrijpelijke taal krijg je uitleg over wat de Wet zorg en dwang voor jou betekent.
Je krijgt antwoord op de volgende vragen:

  • Wanneer heb je te maken met de wet zorg en dwang?
  • Aan welke afspraken/ regels moet een zorginstelling zich houden?
  • Hoe zit het met de Jeugdwet, Wmo en Zorgverzekeringswet en onvrijwillige zorg?
  • Welke regels gelden er?
  • Als ik het niet eens ben met de zorgaanbieder, wat kan ik dan doen?
  • Wie kan mij helpen als ik vragen heb?

Aanmelden
Je kunt je aanmelden via deze link: https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/wzd_2022

Als je je aanmeldt, geef je automatisch toestemming dat jouw mailadres wordt gebruikt voor het versturen van de link voor de digitale bijeenkomst. Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt als er problemen zijn met de aanmelding. En niet voor andere dingen.

De link om in te loggen voor de digitale bijeenkomst, krijg je drie dagen van tevoren via je mail.

Over ons
In opdracht van het ministerie van VWS is in het kader van de Wet zorg en dwang een project gestart.
Met onder andere als doel het verspreiden van informatie over de Wet zorg en dwang en signaleren van knelpunten bij de achterban.
Bij dit project zijn de volgende cliëntenorganisaties betrokken: Ieder(in), KansPlus, Per Saldo, Alzheimer Nederland, Het LSR en de LFB.