24 februari 2023

Discrimineren op grond van handicap mag niet meer

Op vrijdag 17 februari is een belangrijke wijziging aangebracht in de Grondwet van Nederland. In artikel 1 van de Grondwet is nu opgenomen dat je niet meer mag discrimineren op grond van handicap en seksuele gerichtheid. Ieder(in) was de afgelopen 12 jaar intensief betrokken bij de voorbereidingen van deze wijziging.

Precies 40 jaar geleden werd een grote verandering in Grondwet doorgevoerd.
In het eerste artikel van de Grondwet werd opgenomen dat mensen in Nederland niet meer mogen discrimineren.
Op vrijdag 17 februari werden handicap en seksuele gerichtheid officieel toegevoegd aan de discriminatiegronden.
De Tweede Kamer heeft er voor gezorgd dat deze wetswijziging er kwam.

Lees het bericht op de website van Ieder(in).