7 februari 2019

Doelgroep-gesprek bij VWS in den Haag

Maandag 4 februari zijn we voor de tweede keer vanuit LFB Landelijk naar Den Haag geweest.
We hadden daar een doelgroep-gesprek IBO – ‘Interdepartementaal beleidsonderzoek mensen met een LVB’.
Er waren beleidsmedewerkers van verschillende ministeries bij aanwezig.
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Justitie en veiligheid, Binnenlandse Zaken en Algemene zaken.

Het ging erom hoe de overheid dingen beter kan organiseren voor mensen die hulp nodig hebben.
Daar hebben de ministeries de afgelopen maanden onderzoek naar gedaan.
Hieruit zijn acht knelpunten naar voren gekomen.
En heeft men een aantal oplossingen bedacht.
Dit onderzoek legden zij aan ons voor.

Het was een goed en interessant gesprek.
Dank Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor dit mooie gesprek!!!