7 december 2022

Dounia en haar project binnen de LFB

Ervaringsdeskundige Dounia Bouchikhi van LFB STERKplaats Goes is bezig met een project over ouders met LVB.

Dounia is benieuwd naar ervaringsverhalen van ouders met LVB. Omdat je vaak negatieve verhalen hoort over uithuisplaatsingen en andere verhalen. Dounia is benieuwd of er ook positieve verhalen zijn, omdat dit óók verteld mag worden! Daarom stelde zij de vraag aan haar collega’s binnen de LFB of er ouders zijn die hun verhalen met haar willen delen. En die waren er.

15 november heeft zij een gesprek gehad met een aantal collega’s, en er zijn veel verhalen gedeeld. Zo vertelde iemand blij te zijn met de ondersteuning die ze krijg van haar begeleiding, en iemand anders vertelde blij te zijn met haar goede netwerk van familieleden tot aan begeleiding die in haar geloven!

Het is zo belangrijk dat er óók positieve verhalen naar buiten worden gebracht omdat je eigenlijk alleen maar negatieve verhalen hoort, en dat is zonde want er zijn zoveel positieve verhalen, en daar hoor je niet zoveel  over. Dounia hoopt met dit project het verschil te kunnen maken.