4 december 2018

E-learning Transitie-coach

Werkt u met jongeren met een lichte verstandelijke beperking (LVB) en psychische problemen?
En wilt u leren hoe u hen kunt coachen bij de overgang naar het volwassen worden?
Volg dan de e-learning Transitie-coach LVB.

Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft samen met verschillende partners de e-learning ‘Transitie-coach LVB’ ontwikkeld.
De e-learning is bedoeld voor coaches die jongeren met een LVB en psychische klachten helpen met alles wat komt kijken bij de overgang naar 18 jaar (zorg, werk, woning).
Wilt u ook bijdragen aan een betere toekomst voor deze jongeren?
Volg dan de gratis e-learning ‘Transitie-coach LVB’ om uzelf goed voor te bereiden op het coachen van jongeren rondom het volwassen worden.

Pilotonderzoek
Het Kenniscentrum volgt nog tot en met juni 2019 coaches die de e-learning doorlopen.
In september is een nieuwe groep van 20 coaches gestart die deelneemt aan het pilotonderzoek.
Deze 20 coaches volgen een aantal bijeenkomsten en vullen meerdere vragenlijsten in over hun ervaringen in de praktijk.
Aan de hand van de ervaringen van de coaches evalueert het Kenniscentrum de rol van de Transitie-coach LVB in verschillende type organisaties.
Op welke plekken voegt de e-learning het meest toe, voor zowel de jongeren met een LVB als de professionals?

Interesse?
Naast de pilotgroep is er een groeiende groep professionals die de e-learning volgt en de kennis en tools toepast in hun dagelijks werk.
Wilt u de e-learning ook volgen.
Klik hier voor meer informatie.