2 augustus 2019

E-magazine over het versterken van netwerken

Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR hebben een E-magazine gemaakt met verhalen over het versterken van netwerken.
Het zijn vooral ervaringen van mensen die zorg en ondersteuning krijgen én hun familie.
Zij krijgen de zorg en ondersteuning bij zorginstellingen die goed 
werken aan het versterken van het netwerk. 

Het hebben van familie, vrienden en bekenden is voor iedereen belangrijk.
Het maakt het leven de moeite waard.
Vaak gaat dit vanzelf. Op school, op het werk, bij een vereniging.
Overal ontmoet je mensen. Zo krijg je een netwerk.

Maar voor sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend.
Mensen die vallen onder de Wet Langdurige Zorg en die ondersteuning nodig hebben, kennen vaak minder mensen, terwijl ze dat wel graag zouden willen.

Cliëntenorganisaties LFB, KansPlus en LSR zijn tussen 2016 en 2018 op zoek gegaan naar zorginstellingen in de gehandicaptenzorg.
Deze zorginstellingen 
werken gericht aan het versterken van het netwerk van de mensen die bij hen wonen en zorg en ondersteuning krijgen.

In dit magazine leest u de verhalen van de mensen die direct betrokken waren bij het versterken van het netwerk.

De zorgprofessionals uit de zorginstellingen vertellen over de eigen, unieke aanpak en de valkuilen en randvoorwaarden.
Maar wat dit magazine vooral bijzonder maakt zijn de ervaringen van de mensen die ondersteuning nodig hebben zélf en hun familie.
U leest waarom ze hun netwerk wilden vergroten, wat hun rol was. En vooral, wat heeft het hen opgeleverd.


Dit e-magazine wordt u aangeboden in het kader van de Kwaliteitsagenda gehandicaptenzorg ‘Ik doe mee! Samen Sterk voor Kwaliteit’ waarin een coalitie van verschillende partijen in de zorg (Ieder(in), KansPlus, LFB, LSR, MEE Nederland, NVAVG, VGN, V&VN, ZorginstituutNederland, de inspectie en het ministerie van VWS), werken aan het verbeteren van de kwaliteit van de gehandicaptenzorg. Meer informatie op de websites van de cliëntenorganisaties: www.hetlsr.nl , www.lfb.nu en www.kansplus.nl en op www.volwaardig-leven.nl.