20 mei 2022

Eerste ‘CONNY KOOIJMAN PRIJS’ uitgereikt

Tijdens de trainingstweedaagse van vereniging LFB op 18 en 19 mei 2022 is aan niemand anders dan Erelid Conny Kooijman zelf de eerste ‘Conny Kooijman prijs’ uitgereikt door Ellis Jongerius en Joost Blommendaal van LFB.

Conny Kooijman is medeoprichter van vereniging LFB.
Tot 1 juli 2020 was Conny ook directeur van vereniging LFB.

Conny Kooijman heeft zich al vanaf de jaren ‘70 met ongekende energie en een enorme motivatie ingezet voor gelijke rechten en emancipatie van mensen met een verstandelijke beperking. Eerst via oudervereniging VOGG (nu KansPlus). Vanaf de oprichting van vereniging LFB in 1995 als beleidsmedewerker en directeur van de LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking. Vanaf 2012 was Conny ook werkzaam bij koepelorganisatie Ieder(in).

Omdat Conny zoveel betekend heeft voor het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking, heeft vereniging LFB besloten om de ‘Conny Kooijman Prijs’ in het leven te roepen.
De Conny Kooijman prijs wordt eens per twee jaar uitgereikt aan een ervaringsdeskundige met een verstandelijke beperking die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het versterken van de positie van mensen met een verstandelijke beperking.

Er zal een jury worden ingesteld die zal beslissen aan wie de prijs wordt uitgereikt. Vanzelfsprekend maakt Conny Kooijman zelf ook onderdeel uit van deze jury.

Naast de wisselbeker krijgt de prijswinnaar de mogelijkheid om een bedrag van € 1.000,- te besteden aan een activiteit die de positie van mensen met een verstandelijke beperking nog verder versterkt.

Download het persbericht hier.