21 december 2018

Eigen bijdragen WMO

Vanaf 1 januari 2019 ga je voor maatschappelijke ondersteuning |(WMO) 17,50 euro per vier weken betalen.


Dit is alleen voor huishouden, scootmobiel, woonaanpassing traplift, douchstoel, regiotaxien PGDe gemeente bepaalt of inwoners een eigen bijdrage moet betalen.
De gemeente kan de eigen bijdrage ook verlagen voor haar inwoners.
Of bepalen dat iemand geen eigen bijdrage hoeft te betalen, bijvoorbeeld omdat die persoon een laag inkomen heeft.

Bron: VGN