14 oktober 2019

Eindverslag regionale Doetank Goes

Begin dit jaar waren de regionale Doetanks in Goes. Bij de drie bijeenkomsten komen mensen met een verstandelijke beperking bij elkaar. Zij gaan aan de slag met thema’s die zij belangrijk vinden. Dat kan gaan om Contact, Pesten, Omgaan met geld. We vertellen hier wat de uitkomsten zijn van deze Doetanks.

Doetank 1

Veel mensen hebben behoefte aan meer contacten.

Het eigen netwerk is vaak klein en mensen voelen zich soms eenzaam/alleen.
Er is behoefte aan meer contact in de vorm van:

  • vrijwilliger of maatje om iets mee te ondernemen zoals fietsen, filmbezoek etc.
  • vriendschap in de vorm van goede vriendin of vriend. -> vaste liefdesrelatie

Een ander punt was dat veel mensen tegen de regels aanliepen van gemeente bij WMO dagbesteding, huishoudelijke hulp of bij andere vragen.

Ook moeilijk leesbare brieven die worden ontvangen van gemeente, UWV en allerlei andere organisaties.

Dat zijn daarom de thema’s van onze regionale Doetanks geworden.

Doetank 2

Over werken aan netwerken en de verschillen die onder netwerk vallen.

Een netwerkkaart maken.
Hoe ziet je eigen netwerk er uit, en wat zijn je wensen? Welke stap ga jezelf zetten, en wie kan jou daar bij helpen?

Wat is er al, en welke kennis kunnen we delen met elkaar? Samen tips en ideeën bedenken.

Doetank 3: Leren Omdenken!

Wat is Omdenken precies zodat we soms zelf ook van probleem naar uitdaging of mogelijkheid kunnen leren denken.

  • Voorbeelden van Omdenken als voorbeelden bespreken.
  • Het Omdenken kaartspel spelen in 3 groepen.
  • Probleem bedenken en kort beschrijven.
  • Probleem met het kaartspel leren omdenken naar een mogelijkheid.
  • Als dit is gelukt beschrijven hoe?
  • Als het niet is gelukt ga je samen tips, ideeën en oplossingen bedenken.

Onze ervaringen?

We hadden steeds een afwisselend programma waar iedereen actief aan mee kon doen. Ook werd iedereen gestimuleerd om tips en oplossingen mee te bedenken!

Door het allemaal samen te doen was iedereen heel actief betrokken en werd er veel uitgewisseld en gedeeld met elkaar!

Afsluiting

Op de afsluitende Landelijke Doetank hebben we 2 workshops Omdenken gegeven.

We hebben een verkorte versie van de regionale bijeenkomst over Omdenken gegeven.
Allebei de workshops waren druk bezet, én iedereen was enthousiast over het leren omdenken en vonden het een erg leuke workshop.
Voor veel mensen is het lastig om kort de kern van een probleem te omschrijven en ze zijn vaak geneigd in het negatieve te denken. Ze ervaarden het leren Omdenken sowieso al als positief.
De workshop Omdenken is een leuke manier om eens anders naar een probleem te leren kijken, andere vragen te stellen, en op zoek naar een mogelijkheid!

Bij de workshop hoort ook een stukje vereenvoudigde theorie over wat Omdenken is en het OMDENK kaartspel als middel en werkvorm gebruiken is een leerzame manier.

Geschreven door Dounia Bouchikhi en Lian Nuyten – LFB STERKplaats Goes