26 juni 2020

Ervaringen met versoepeling van Corona-maatregelen in VG sector

Er is een vragenlijst gemaakt over de versoepeling van de corona maatregelen in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.
Met deze enquête willen we inzicht krijgen in hoe het gaat met de versoepelingen van de maatregelen.

We nemen deze resultaten mee in de gesprekken met VWS en de VGN (de koepel van zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg).
Ook kan het zijn dat we op basis van de uitkomst contact opnemen met individuele zorgaanbieders, scholen of vervoerders.
Dat doen we als blijkt dat ze de handreikingen over de versoepelingen onvoldoende toepassen.

Klik hier om te vragenlijst in te vullen.