2 februari 2023

Ervaringsdeskundigen groeien door trainingen over talentontwikkeling

Naar de Top! is een trainingstraject van de LFB voor mensen met een verstandelijke beperking. De trainingen gaan over persoonlijke groei en talentontwikkeling. De Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University deed onderzoek naar wat de trainingen hebben gebracht. Over de resultaten van het onderzoek is een filmpje gemaakt.

In een van de trainingen worden ervaringsdeskundigen opgeleid tot trainer.
Daarna kunnen zij bij hun eigen zorgorganisatie zelf trainingen geven aan andere mensen met een verstandelijke beperking.
Samen met hun coach, met wie zij op een gelijkwaardige manier samenwerken.

Kansen geven
Ellis Jongerius is ervaringsdeskundige en directeur van de LFB, de belangenvereniging dóór en vóór mensen met een verstandelijke beperking.
Ellis legt uit: “Wij leiden mensen met een (licht) verstandelijke beperking op tot ervaringsdeskundige. Als je mensen kansen geeft en traint, kan iedereen zijn talenten ontwikkelen. Het is mooi dat dit resultaat ook in het onderzoek goed naar voren komt. Hiermee kunnen we echt laten zien dat het trainingstraject werkt. En ook wat minder goed werkt.”

Samen onderzoeken
Mireille de Beer is ervaringsdeskundige en werkt als co-onderzoeker bij de Academische Werkplaats Leven met een verstandelijke beperking (AWVB) van Tilburg University.
Mireille deed, samen met haar collega’s van de AWVB, onderzoek naar het trainingstraject Naar de Top!
Zij interviewde de ervaringsdeskundige trainers en deelnemers in de vorm van een vlog.
Ze vroeg hen wat de trainingen hen hebben gebracht.
Mireille vertelt over haar rol als co-onderzoeker: “We begrijpen elkaar, ik spreek dezelfde taal. Dat opent deuren.”

Resultaten
Collega-onderzoeker Marieke Westerman van de AWVB vertelt: “Door het trainingstraject hebben de ervaringsdeskundige trainers zich ontwikkeld. Zij konden iets betekenen voor anderen met een verstandelijke beperking. En ze voelden zich verbonden en gelijkwaardig met deelnemers, andere trainers en coaches. De deelnemers staan door de trainingen sterker in hun schoenen. Zij kunnen beter hun grenzen aangeven en eigen regie pakken.”

Meerwaarde
Petri Embregts, hoogleraar van de AWVB zegt: “Het heeft een grote meerwaarde als ervaringsdeskundigen van elkaar kunnen leren in een trainingstraject zoals Naar de Top! En het is van betekenis dat onderzoekers en ervaringsdeskundige co-onderzoekers samen onderzoek doen naar de waarde van juist deze trainingen.”

Bekijk hier het filmpje over het onderzoek.
Er is ook een infographic gemaakt over de resultaten, die vind je hier.