28 juli 2023

Ervaringskennis delen over discriminatie en gelijke kansen

Ervaringsdeskundige Mireille de Beer van de LFB is gevraagd om de komende twee jaar mee te doen in het ervaringsdeskundigenpanel bij het Ministerie van VWS. Om te praten over discriminatie en gelijke kansen, vanuit een brede aanpak. Het ministerie van VWS en Pharos organiseren deze bijeenkomsten. Het panel is sinds 1 juni gestart bij VWS in Den Haag.

De ervaringskennis van Mireille
Er is sprake van veel vooroordelen en uitsluiting bij mensen met een verstandelijke beperking.
Ik kan daarover meepraten vanuit eigen ervaring.
Mijn boodschap luidt ook dat ik vind dat mensen met een verstandelijke beperking als een volwaardig persoon moet worden gezien.
Dat zij gelijkwaardig zijn, recht op onderwijs hebben en het recht om te zijn wie je bent.

Veel mensen met een licht verstandelijke beperking worden uitgesloten door instanties en werkgevers.
Er is veelal stigma op grond van je beperking.
Meedoen is nog niet altijd vanzelfsprekend 
Ik zet mij hier graag voor in en zal vooral mijn ervaringskennis en advies inbrengen bij het ministerie.
We zijn niet zo heel verschillend.

Wat is het doel van het ervaringsdeskundigenpanel? 
Het panel is een groep ervaringsdeskundigen die ongeveer vier keer per jaar wil vertellen over hun ervaringen met discriminatie en uitsluiting. Bijvoorbeeld op basis van hun godsdienst, levensovertuiging, politieke voorkeuren, huidskleur, geslacht, handicap of seksuele geaardheid. Maar bijvoorbeeld ook genderidentiteit.

Het doel van dit panel is om ervaringen met discriminatie te verzamelen. Deze ervaringen wordt gedeeld binnen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zo komt binnen het ministerie van VWS meer bewustwording. Dit zal beleidsmakers helpen om hun beleid beter te laten aansluiten op mensen om wie het gaat.

Discriminatie in zorg, welzijn en sport tegengaan 
Iedereen moet zichzelf kunnen zijn en zich veilig voelen in de zorg, welzijn en sport.
Daarom wil het ministerie van VWS discriminatie tegengaan en zorgen voor dezelfde kansen voor iedereen.